Απόφοιτοι 1962


IP003 Αρίστος Γεώργιος
IP105 Αγγελόπουλος Κων/νος
IP207 Γιαρίμουστας Βασίλης
IP020 Ζουμπουλάκης Ιωάννης
IP021 Ζυγούρης Νικόλαος
IP267 Ίσαρης Θεόδωρος
IP022 Ιωάννου Μιχάλης
IP023 Καζάζης Λυσσίμαχος
IP024 Καλικάτσος Χρήστος
IP136 Κανελλάκος Γεώργιος
IP028 Καραπαναγιώτης Χαράλαμπος
IP104 Κατσάνης Ηλίας
IP029 Κοκκότας Σπύρος
IP078 Κοστούρος Παναγιώτης
IP103 Μαδιας Μάρκος
IP149 Μάνδηλας Γεώργιος
IP148 Μυρίλος Γεώργιος
IP047 Ξυδάς Χρήστος
IP050 Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος
IP051 Παυλίδης Αλέξανδρος
IP204 Σαρμπάνης Γεώργιος
IP102-Α Σοφοκλέους Πανίκος
IP449 Στρατής Λεωνίδας
IP244-Α Τσαλατσάνης Θεοδώσιος