Στατιστικά


 

Ενημέρωση  30 Απριλιου 2016
Εγγεγραμμένα μέλη 490
Τακτικά 470
Επίτιμα 20
 Ενεγράφησαν τον πρώτο χρόνο  1979  74
Κατά χρονολογία αποφοίτησης
Απόφοιτοι 1959 17
Απόφοιτοι 1960 7
Απόφοιτοι 1961 12
Απόφοιτοι 1962 11
Απόφοιτοι 1963 13
Απόφοιτοι 1964 21
Απόφοιτοι 1965 15
Αποφοιτοι 1966 12
Απόφοιτοι 1967 21
Απόφοιτοι 1968 30
Απόφοιτοι 1969 25
Απόφοιτοι 1970 3
Απόφοιτοι 1971 13
Αποφοιτοι 1972 25
Aπόφοιτοι 1973 13
Απόφοιτοι 1974 9
Απόφοιτοι 1975 7
Απόφοιτοι 1976 10
Απόφοιτοι 1977 7
Απόφοιτοι 1978 19
Απόφοιτοι 1979 5
Απόφοιτοι 1980 3
Απόφοιτοι 1981 4
Απόφοιτοι 1982 4
Απόφοιτοι 1983 6
Απόφοιτοι 1984 3
Απόφοιτοι 1985 9
Απόφοιτοι 1986 3
Απόφοιτοι 1987 1
Απόφοιτοι 1988 1
Απόφοιτοι 1989 3
Απόφοιτοι 1990 2
Απόφοιτοι 1991 3
Απόφοιτοι 1992 1
Απόφοιτοι 1993 1
Απόφοιτοι 1994 0
Απόφοιτοι 1995 0
Απόφοιτοι 1996 2
Απόφοιτοι 1997 7
Απόφοιτοι 1998 5
Απόφοιτοι 1999 7
Απόφοιτοι 2000 1
Απόφοιτοι 2001 0
Απόφοιτοι 2002 6
Απόφοιτοι 2003 2
Απόφοιτοι 2004 1
Απόφοιτοι 2005 0
Απόφοιτοι 2006 1
Απόφοιτοι 2007 1
Απόφοιτοι 2008 1