Σκοπός


 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του συλλόγου ο μη κερδοσκοπικός σκοπός του σωματείου συνίσταται στη σύσφιξη των σχέσεων των μελών, την εξύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου και στην εν γένει προστασία και υποστήριξη των πάσης φύσεως επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών.

Εκ του ανωτέρου ορισμού πηγάζουν και οι εξής ειδικότεροι σκοποί, όπως:

  •  Δημιουργία και καλλιέργια στενών δεσμών αλληλεγγύης και επικοινωνιας των μελών.
  •  Εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου.
  •  Αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών.
  • Συμβολή στη βελτίωση και εκσυγχρονισμό της τεχνικής κατάρτισης των σχολών ΑΔΣΕΝ/Α
  • Συνεχης παρακολούθηση και ενημέρωση των μελών στούς νέους κανονισμούς των διαφόρων Διεθνών οργανισμών            ( ΙΜΟ, SOLAS, MARPOL, Classifications, PSC, P&I , κτλ ).
  •  Επαφές με διάφορους τεχνικούς και ναυτιλιακούς φορείς.
  •  Συμβολή στην κατάλληλη προετοιμασία του Έλληνα Μηχανικού Ε.Ν
  • Ανάπτυξη σχέσεων με άλλους κλάδους της Ελληνικής και Διεθνούς Εμπορικής Ναυτιλίας.