Επίτιμα – Πάρεδρα μέλη


Βαρβέρης Ευάγγελος ( Πάρεδρο )

Δαρέμας Αντώνιος ( Επίτιμο )

Ευαγγελιδάκης Γεώργιος ( Επίτιμο )

Θεοδώρου Νικόλαος ( Επίτιμο )

Μαραγκουδάκης Βλαδίμηρος ( Επίτιμο )

Ποντικός Ιωάννης ( Επίτιμο )

Ρόζης Ιωάννης ( Επίτιμο )

Τριαντογιάννης Αθανάσιος ( Επίτιμο )